Sales inrichting

De basis voor succes

Grip, invloed en impact

Een succesvolle sales organisatie bestaat uit mensen, processen en systemen. Met onze expertise op het gebied van Sales Inrichting kijken we in eerste instantie met name naar de systemen en de processen. Daarbij houden we ons telkens bezig met de vraag: “Dragen de systemen en processen bij aan grip, invloed en impact?”.

Klaar voor de toekomst

Optimaliseren

En zitten systemen en processen soms, onbedoeld, mensen eerder in de weg en lijken ze een doel op zich? Optimaliseren is daarom belangrijk omdat:

  • Sales, systemen en processen überhaupt vaak geen gelukkig huwelijk vormen…
  • Sales afdelingen hebben een impact op andere afdelingen en viceversa. Denk hierbij aan bv Marketing, Logistiek, Support. Het een kan niet zonder het ander. Hier ligt “waste” op de loer…
  • Systemen, mits goed ingericht, gebruikt en gekoppeld kunnen afdelingsoverstijgende inzichten geven en leiden tot strategisch betere keuzes…

Systemen en processen moeten werkbaar zijn, want uiteindelijk zijn het mensen die ermee moeten werken.

Programma

SALESKR8 heeft een programma ontwikkeld waarbij de inzet en inrichting van zowel systemen en processen gericht is op de huidige situatie en flexibiliteit biedt om in te spelen op toekomstige veranderingen. SALESKR8 is hierin een onafhankelijke partij. Wij werken niet in opdracht van leveranciers van CRM systemen of marketing tools en kijken samen met onze klanten naar de meest optimale mix.

Het resultaat is dat systemen en processen in dienst staan van je salesstrategie en je salesteam en deze succesvol ondersteunt.

Dankzij een goede sales inrichting wordt je bedrijf niet geremd in potentiële groei